Slalom en scoren op doel

Deelnemers
2 tot 12 personen
Leeftijd
8 jaar of ouder
Sport
Hockey
Tijdsduur
15 min

Klaarzetten

 • 1/2 zaal (minimaal 10 m x 12 m.)
 • 8 kinderen: 2 groepjes van 4 verdeeld over 2 situaties

materialen per situatie

 • 4 hockeysticks (1 per kind)
 • 4 hockeyballen (1 per kind)
 • 6 pilonnen in een slalom (2 m. uit elkaar)
 • 1 (turn)matje rechtop tegen de muur als doel
 • 1 'schiet'lijn op 3 m. van het doel (gemaakt met 2 pilonnen op 3 m. van elkaar)
 • schilderstape of krijt om het doel te verdelen in vakken om te scoren 
 • 3 banken als afbakening

Opdracht

Slalom om de pilonnen en scoor vanuit vanaf de 'schietlijn' in de loop in het doel.

Regels

startregels

 • 1 kind begint en de anderen wachten bij het begin van de slalom
 • groepjes spelen in tegengestelde richting, ieder op een eigen doel

speelregels

 • de stick op de grond houden
 • de bal met de platte kant van de stick raken
 • de bal wegduwen (pushen) en vanuit de loop op het doel 'schieten'

wisselregels

 • na het spelen van de bal neem je je eigen bal weer mee en sluit je achteraan in de rij bij de andere slalom (stroomvorm)
 • de volgende speler mag beginnen met de slalom als de voorganger de bal op het doel speelt

Tips

Wat zie je? Wat doe je
Loopt 't de route is niet duidelijk laat een aantal kinderen de activiteit voordoen aan de groep, zodat de slalom, het doelen en het doorstromen duidelijk worden
de wachtrij is te lang laat de leerlingen sneller achter elkaar starten, maar ze moeten blijven opletten of het ’veilig’ is om te starten (zodat er geen ongelukken bij het doel gebeuren en de 'schietbaan' vrij is)
de slalom duurt te lang drijf in een rechte lijn langs de pilonnen en speel dan op het doel
Lukt 't de kinderen hebben de bal tijdens de slalom bijna onder controle laat ze de bal alleen aan/met de platte kant (van de stick) spelen
laat de leerlingen rustiger lopen
het scoren vanuit de loop is moeilijk laat de bal eerst stil leggen en daarna push op het doel
de slalom wordt eenvoudig in een hoog tempo doorlopen probeer bij de slalom de Indian dribbeltechniek (links en rechts van je) te gebruiken of alleen met de backhandtechniek te dribbelen
probeer de slalom steeds sneller te doen zonder de bal te verliezen
het scoren is erg makkelijk speel de bal eerder op het doel dan de aangegeven pilonnen (mikafstand vergroten)
verdeel het doel in 5 vakken en laat ze proberen op één van de 2 buitenste vakken te doelen
Leeft 't de kinderen vinden het saai worden en hebben een nieuwe uitdaging nodig verzin als begeleider een extra opdracht, bijv. maak een slalom waarbij de pilonnen breed staan (meer richtingsveranderingen), doe de activiteit op tijd (tempo verhogen) en/of plaats omgekeerde pilonnen voor de mat plaatsen als extra mikpunt
 • Het drijven met de bal aan de stick is niet zo eenvoudig. Zeker wanneer er sprake is van meer zijwaartse richtingsveranderingen. Het is dan ook verstandig om het spelen met de bolle kant van de hockeystick toe te laten en pas in een later stadium de -in de hockeysport geldende- regel over het niet met de bolle kant mogen raken en spelen van de bal in te brengen. Wellicht alleen voor de betere spelers als extra uitdaging geven.

Tips en trics om kinderen met een verstandelijke beperking en/of zeer moeilijk lerend (cluster 3) nog beter tot hun recht te laten komen bij deze sportactiviteit.

 1. Geef de schietlijn aan door een lijn te spannen tussen 2 (korfbal)palen.
 2. Geef de richting van de slalom aan met pijlen (krijt of tape).
 3. Gebruik een grotere bal.

Tips en trics om kinderen met een lichamelijke beperking, in een (handbewogen) rolstoel en/of met een chronische ziekte (cluster 3) nog beter tot hun recht te laten komen bij deze sportactiviteit.

 1. Laat het kind in een rechte lijn drijven naast de pilonnen, als het moeite heeft met de slalom.
 2. Verklein de mikafstand, als het kind moeite heeft met scoren.
 3. Tip voor kinderen in een handbewogen rolstoel: laat het kind in een rechte lijn drijven naast de pilonnen in de rolstoel, als het moeite heeft met de slalom.
 4. Tip voor kinderen in een handbewogen rolstoel: verklein de mikafstand, als het kind moeite heeft met scoren.

Tips en trics om kinderen met een gedragsmatige problematiek (cluster 4) nog beter tot hun recht te laten komen bij deze sportactiviteit.

 1. Drie banken op de zijkant als afbakening.
 2. Wisselregel: De volgende speler mag beginnen met de slalom als de voorganger bij de 3e pilon is (pilonnen wel nummeren of een kleur aan laten geven).
 3. Zet ‘pijlen’ met krijt op de grond hoe de kinderen om de pilonnen heen moeten, zodat ze de route makkelijker kunnen volgen.
 4. Tip voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Zet een keeper op het goal, als het scoren  erg (ge)makkelijk is.
 5. Tip voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Voor de kinderen die het saai vinden worden: Laat ze 1-1 een wedstrijdje doen. Wie is het snelst door het parcours?

Tips en trics om kinderen met een visuele beperking (cluster 1) nog beter tot hun recht te laten komen bij deze sportactiviteit.

 1. Doe de activiteit voor en laat het kind meelopen, zodat het goed kan zien wat precies de bedoeling is (slechtziend).
 2. Gebruik een gatenbal die een goed contrast geeft met de vloer en prop een lint stof in de bal zodat deze niet meer stuitert (slechtziend).
 3. Gebruik contrasterend tape om de vakken in het doel te verduidelijken (slechtziend).
 4. Drijf in een rechte lijn langs de pilonnen en speel dan op het doel (slechtziend).
 5. Maak een derde situatie: laat het kind vanaf een vaste afstand op een doel mikken en gebruik een blinde muur als gidslijn (blind).
 6. Zet knotsen in het doel neer, zodat je kunt horen als deze geraakt worden en omvallen (blind).
 7. Laat het maatje na elke flats de richting corrigeren met de commando’s:  harder, te veel naar links of teveel naar rechts (blind).
Download leskaart
Naar boven