Bewegen en bewogen worden

Mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking hebben veel begeleiding nodig bij bewegen en daardoor is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Met dit boek geven we vakdocenten bewegingsonderwijs, trainers van verenigingen, combinatiefunctionarissen en bewegingsagogen werkzaam bij zorginstellingen praktische handvatten om juist ook mensen met een ernstige meervoudige beperking structureel in beweging te brengen en te houden.

Het boek is opgebouwd uit een theoretisch gedeelte, waarin de doelgroep, methodieken en omgangsvormen worden toegelicht. Daarna volgt een praktisch gedeelte met activiteitenkaarten, die door hun uitleg en de ondersteunende fotografie, begeleiders zullen helpen bij het uitvoeren van activiteiten voor mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking.

Bestel het boek voor €29,25 (exclusief verzendkosten) bij Special Heroes Nederland of vraag meer informatie aan door een mail te sturen naar info@specialheroes.nl.

Naar boven