Bewegen en bewogen worden

Doelgroep:

Voor iedereen die werkt met mensen met een ernstige meervoudige beperking, zoals vakdocenten bewegingsonderwijs, trainers van verenigingen of bewegingsagogen van zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Scholing (3 uur)  of Verdieping (4 bijeenkomsten)

In de scholing van 3 uur / 1e bijeenkomst wordt het kader voor de omgang en begeleiding van deze groep geschetst en gaan we in op methodieken en theorieen met veel ruimte voor eigen inbreng.

In de 2e, 3e en 4e bijeenkomst leer je onder andere doelen formuleren, systematisch deelnemers met EMB te observeren, feedback geven, en tot slot het organiseren, geven en evalueren van lessen.

Bij elke bijeenkomst is er ruimte voor zelf meegebrachte casuïstiek en wordt de verbinding gelegd tussen praktijk en theorie.


Klik voor meer informatie op onderstaande flyer.

Flyer scholing Bewegen en Bewogen... 
Naar boven