Blog: De rol van ouders in de sport

Geschreven door Anna Bachrata & Radim Kominek, Bulldogs Brno en Dagmar Heiland Travnikova Faculteit Sportstudies, Masaryk University, Brno, Tsjechië.

Heb je te maken met passieve ouders zonder interesse in de sport van hun kinderen? Of het tegenovergestelde: moet je ouders vragen om te stoppen zich te bemoeien met jouw coaching? In deze blog beschrijven we de verschillende manieren waarop we ouders betrekken bij de Bulldogs-sportclubgemeenschap, zodat ze zich belangrijk, nuttig en ondersteunend voelen. Omdat we hetzelfde doel hebben: gelukkige en gemotiveerde jongeren die plezier hebben in bewegen!

 

Ouders als model voor hun kinderen

De familie is de basis van een succesvol professioneel leven of de sportcarrière van een jongere. De ouders[1] kunnen heel specifiek bijdragen aan het vervullen van de zinvolle leerbehoeften van hun kind. Ouders fungeren als een rolmodel voor gedrag en als een idool dat moet worden nagebootst en gevolgd.[2] Ze zijn de natuurlijke autoriteit voor hun kinderen. Ze hebben een grote invloed op de houding van hun kinderen ten opzichte van beweging en sport. Ongetwijfeld vormen ouders een belangrijke ondersteunende factor in de jeugdport.

Beweging is een biologische behoefte van jonge kinderen, die na de basisschoolleeftijd vaak afneemt. Dit kan worden veroorzaakt door een ongepast oudermodel. In veel gevallen kunnen ouders hun kinderen positieve gewoonten en attitudes aanleren die belangrijk zijn in het leven. Een van deze gebieden betreft een gezonde levensstijl, voeding en lichaamsbeweging. Als ouders niet gewend zijn om hun vrije tijd actief door te brengen en te sporten, is het zeer waarschijnlijk dat hun kind in de toekomst dezelfde levensstijl zal hebben. Ouders hebben een belangrijke rol bij het vergroten van de sportieve kansen van jongeren, bijvoorbeeld door het bieden van de nodige financiële en logistieke ondersteuning.

Het is algemeen bekend dat ouders met hun kinderen moeten wandelen, fietsen of zwemmen. We hebben het hier echt niet alleen maar over topsportprestaties, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer hebt u voor het laatst met uw kind(eren) samen gespeeld, gesport of gewoon ‘iets bewegends’ gedaan?

 

Betrokkenheid van ouders bij de sport van hun kind

Ouders zijn meestal de belangrijkste socialiserende factoren bij de ontwikkeling van kinderen. Zij leren hen vaak de eerste stappen met betrekking tot sportvaardigheden en veel topsporters benadrukken de ondersteunende invloed van hun ouders tijdens hun carrière. Ouders die zelf actieve sporters zijn (geweest), kunnen in eerste instantie optreden als de ‘coach’ van het kind en zijn zeer toegewijd aan de loopbaan van hun kinderen. Ze investeren geld, tijd en emotionele steun in hun kinderen.

 

Te veel of te weinig interesse?

De ouderbetrokkenheid bij sport varieert van een gematigde houding tot overbetrokkenheid of juist de vrijwel volledige afwezigheid van enige belangstelling. Terwijl gematigde betrokkenheid een sportcarrière lijkt te vergemakkelijken, kunnen zowel ongeïnteresseerde ouders als te geëngageerde ouders een verstorende rol spelen.

Jonge sporters met ongeïnteresseerde ouders zullen van huis uit waarschijnlijk niet de nodige materiële en/of emotionele steun krijgen die hen in staat zou stellen hun sportcarrière verder vorm te geven. Zij zullen mogelijk eerder stoppen met sporten, tenzij ze het geluk hebben dat dit gemis gecompenseerd wordt door steun van andere autoriteiten, zoals leraren of coaches. Aan de andere kant klagen jongeren met overbetrokken ouders niet over een gebrek aan interesse, maar ervaren ze in plaats daarvan een hoge mate van druk. Een actieve ouderbetrokkenheid kan kinderen ook doen vermoeden dat ze de investering in tijd, moeite en geld van ouders moeten ‘terugbetalen’.

Als trainer of coach kan je de ouders van de jonge sporters vriendelijk en duidelijk vertellen dat -als ze willen aanmoedigen zonder druk uit te oefenen- ze zich minder zouden kunnen bemoeien met het coachen van hun kind, dat ze geen verantwoordelijkheid hebben voor de inhoud van de trainingen en ons beter met rust kunnen laten als we met de jonge sporters aan de slag zijn. Tijdens onze trainingen of wedstrijden moeten we vaak problemen oplossen met emotionele ouders die vanaf de tribune tegen hun spelende kind schreeuwen. Regelmatig bemoeien ouders zich met de scheidsrechter. Dit is altijd een heel ongemakkelijk moment voor zowel het kind als de coach.

 

Ouders binnen de sportvereniging

In onze floorballclub Bulldogs Brno richten we ons samen met de ouders op het begeleiden van jonge sporters en het opvoeden van onze ‘sportkinderen’ tot  goede mensen. Daarom moeten we samenwerken. Voor de trainer/coach is het vertrouwen en de steun van ouders erg belangrijk. We willen samen met de ouders een vriendelijke gemeenschap creëren, waar we de ouders niet alleen zien als degenen die de contributie voor hun kind betalen en hun kind brengen en halen. Integendeel, de ouder is een cruciale schakel in de motivatie van het kind en neemt op die manier actief deel aan het clubleven. We vragen de ouders om op hun manier een bijdrage te leveren aan onze club - de plek waar hun kinderen veel tijd doorbrengen – en stimuleren en steunen hen hierbij. Hoe we dat doen?

 

Pre-season meetings

Aan het begin van elk seizoen organiseren we voorseizoenbijeenkomsten van trainers, coaches en ouders van de jongeren in elke leeftijdscategorie. Ze worden aan elkaar voorgesteld; de coaches evalueren het afgelopen seizoen en het trainingswerk en stellen doelen voor het komende seizoen voor. Ze vertellen de regels en afspraken en leggen uit hoe de communicatie met de kinderen en hun ouders werkt. Daarna volgt een discussie die leidt tot gemeenschappelijke ideeën en plannen.

 

“Terugkerende activiteiten en evenementen (zoals de oudertrainingen en de ouderraad) zijn een ideale gelegenheid om de positieve houding van de ouders ten opzichte van de Bulldogs Club op te bouwen en te ondersteunen en ook om nieuwe ideeën te genereren om het functioneren van de club te verbeteren. Tijdens onze discussies praten we vaak over onderwerpen die primair tot één doel leiden: het creëren van een motiverende omgeving voor de sport en sociale ontwikkeling van onze kinderen. Voor mezelf gesproken, ik ben erg blij om deel uit te maken van deze community en ik vind het geweldig dat onze community samen een floorball-leven leidt!”

Tonda, een ouder van een Bulldogs-jongere

 

Ouderraad

Vertegenwoordigers vanuit deze ouderbijeenkomsten worden gekozen in de ouderraad, met wie een delegatie van het kader van de club meerdere keren per jaar overlegt. De voorzitter van de club, de hoofdcoach, een marketingspecialist en bestuurs- of commissieleden die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld juridische zaken of materiaal en sportuitrusting nemen ook deel aan de bijeenkomsten met de ouderraad. De clubvertegenwoordigers presenteren belangrijke kwesties aan de ouders en verzamelen feedback. Dankzij deze bijeenkomsten worden nieuwe projecten georganiseerd, zoals het groepje dat een nieuw ontwerp voor de Bulldogs-sporttas maakte of een commissie die een outlet met tweedehands floorball-materiaal organiseerde.

 

Speciale trainingssessies voor ouders

Naast het delen van informatie organiseren we ook meerdere keren per jaar speciale trainingen voor ouders. Trainers en coaches nodigen de ouders uit die dan samen met hun kinderen een training krijgen. Voor de kinderen zijn deze trainingen heel speciaal. Ze willen laten zien wat ze kunnen en ze zijn veel gemotiveerder dan tijdens een normale training, als ouders gewoon op de tribune van de sporthal zitten. Deze speciale trainingen vinden meestal tweemaal per seizoen plaats. Door deel te nemen aan deze trainingen tonen de ouders hun belangstelling en hun actieve benadering van sport en een gezonde levensstijl.

 

“Ik heb twee dochters van 10 en 12 jaar en ze spelen allebei floorball. Ik vind het leuk om de floorballspellen op te nemen en de video's naar de coaches te sturen. Het is het tweede jaar van mijn deelname aan de ouderraad. De eerste bijeenkomst van de raad was behoorlijk emotioneel omdat het de eerste gelegenheid was voor de ouders om feedback te geven, vooral over dingen waar we niet blij mee zijn. Sindsdien zijn veel dingen positief veranderd en de ouderbijeenkomsten zijn nu veel rustiger. Mijn vrouw en ik komen samen met onze dochters regelmatig naar vrijdagtrainingen.”

ouder van een Bulldogs Club sportkind

 

Wij organiseren extra trainingen voor actieve ouders die vooral dol zijn op floorballsport. Ze vinden elke vrijdag plaats en richten zich rechtstreeks op ouders en vrienden van de club. We zijn erg blij om te zien dat de kinderen ook deelnemen aan deze vrijdagtrainingen. Soms nemen ze deel aan het spel of werken ze naast het floorballveld aan hun individuele vaardigheden.

 

Seizoensgebonden evenementen

We realiseren ons dat de huidige drukke levensstijl en daardoor het gebrek aan tijd de ouders van onze sportkinderen soms parten speelt tijdens het sportseizoen. Daarom willen we graag dat de ouders elkaar voor of na het seizoen leren kennen in een niet-formele omgeving. We organiseren aan het begin van het nieuwe seizoen, voor Kerstmis en/of als afsluiting van het eindseizoen, speciale seizoensevenementen, waar de ouders elkaar en de trainers en coaches kunnen ontmoeten in een niet-formele setting.

 

Delen van informatie, sociale netwerken

De actieve oudergemeenschap heeft een eigen Facebook pagina (@bulldogsbrnolife). De ouders maken en beheren deze pagina en plaatsen bijvoorbeeld  foto's van toernooien of gezamenlijke evenementen, video's of spelresultaten.

 

[1] Lees voor ‘ouders’ ook verzorgers of andere volwassenen die het kind of de jongere begeleiden naar volwassenheid.

[2] Noot van de vertaler: in dit Europese project gaat het ook om het uitwisselen van good practices tegen de maatschappelijke achtergrond van de deelnemende landen. Hierdoor worden ook de verschillen tussen de nationale opvoedings- en sportculturen duidelijk. We respecteren deze verschillen en lezen ieders bijdrage vanuit de context van waaruit deze is geschreven. Pas dan kan de meerwaarde van de inhoud binnen de Nederlandse sportwereld begrepen worden.

 

Kijk voor de Engelstalige versie van deze blog op www.kidmove.eu

 


 

Auteurs

Anna

Anna Bachrata (Bulldogs Brno, Tsjechië)

Anna is trainer en coach bij sportclub Bulldogs Brno. Ze is sinds 2015 verantwoordelijk voor meisjesteams van 13-16 jaar. Ze studeert aan de Faculteit Sportwetenschappen, Masaryk University en wil haar kennis over sportpsychologie verdiepen.

 

Dagmar

Dagmar Heiland Travnikova (Faculty of Sportstudies, Masaryk University, Brno, Tsjechië).

De interesse van Dagmar  op het gebied van pedagogiek en onderzoek gaat vooral uit naar aangepaste bewegingsactiviteiten, psychomotorische activiteiten en ‘social circus’-technieken. Ze geeft workshops en seminars voor nationale en internationale doelgroepen van verschillende leeftijden en achtergronden.

 

Vertaald door Paul Verschuur, een van de Nederlandse vertegenwoordigers in het Kidmove-team.

 


 

Bronnen

 

Naar boven