Gedrag (g)een probleem - verdieping

Hoe ga je om met gedragsproblematiek binnen de jeugdsport? En wat kun je aanpassen binnen je training om beter aan te sluiten bij deze jonge sporters? In deze cursus gaan we op zoek naar passende oplossingen voor sporters en trainers.

Wekelijks staan er duizenden jonge sporters op de velden, ondersteund door trainers, coaches en andere begeleiders. Gezamenlijk ervaren ze de kracht van sport. Maar dit is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Jaarlijks worden er vele kinderen uitgesloten van verenigingen en sportclubs. Met regelmaat zijn er kinderen die op basis van hun gedrag niet mee kunnen komen in een team of een groep. Hun trainers/begeleiders doen er alles aan om de sportsituatie voor iedereen aantrekkelijk te maken, maar helaas lukt het niet altijd om succesvol te zijn.

 

Inhoud en duur

De verdieping van de scholing 'Gedrag (g)een probleem' bestaat uit een drietal bijeenkomsten van 2,5 uur. Bij elke bijeenkomst is er ruimte voor eigen meegebrachte casuïstiek en wordt de verbinding gelegd tussen praktijk en theorie. Ook krijgen deelnemers verschillende handvatten en tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

 

Doelgroep

Voor trainers, coaches en begeleiders die werkzaam zijn binnen de (jeugd) sport.

Voorwaarde is dat je ervaring hebt met het geven van training of begeleiden van groepen binnen de (jeugd)sport.

 

Docenten

Sportprofessionals Arjan Pruim en Simon Leistra zijn als docent werkzaam zijn op de ALO, onderdeel van het Instituut voor Sportstudies aan de Hanzehogeschool, Groningen. Ze hebben ruime praktijkervaring in het (speciaal)onderwijs en in het werken met kinderen met gedragsproblemen in de sport.

Nathan Robben werkt 10 jaar als gepassioneerde vakdocent Sport & Bewegen in het onderwijs, waarvan ruim 7 jaar voor het VSO Kristallis in Nijmegen. Hij geeft bewegingsonderwijs aan leerlingen van 12 tot met 20 jaar met een gedragsstoornis en/of psychische problemen.

 

Lesmateriaal

In de scholing wordt gebruik gemaakt van het praktische leerboek 'Plezier in bewegen voor ieder kind'.

Optioneel lesmateriaal: ‘Begrijp ik jou? Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties’.

 

Kosten

  • Individuele deelname: (minimaal 10 deelnemers): totale kosten € 105,- per deelnemer inclusief lesmateriaal.
  • InCompany scholing: neem hiervoor contact op met Stichting Special Heroes Nederland.

 

In onderstaande flyer staat alle informatie over de scholing.

Flyer_Gedrag Geen... 
Naar boven