Handleiding: Starten met een schoolsportvereniging (GRATIS)

Deze handleiding is ontwikkeld door Special Heroes. Het biedt scholen binnen het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs een hulpmiddel voor het opzetten van een schoolsportvereniging. De handleiding kan ook gebruikt worden op het reguliere onderwijs, daar waar kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen en niet of niet direct in staat zijn om aan te sluiten bij een reguliere sportvereniging.
 

In de handleiding wordt stapsgewijs beschreven welke stappen gezet kunnen worden om een schoolsportvereniging op te zetten. Daarnaast biedt de handleiding ‘goede voorbeelden’ en inzichten van ervaringen in de praktijk.

Uit cijfers blijkt dat de doorstroom van leerlingen naar verenigingen nog beter kan. Er zijn meerdere redenen te noemen waarom kinderen en jongeren niet of niet direct bij een reguliere sportvereniging gaan sporten. Een schoolsportvereniging kan hierin een oplossing zijn. De handleiding Schoolsportvereniging van Special Heroes biedt ondersteuning aan scholen voor speciaal onderwijs voor het opzetten van een schoolsportvereniging.

Download de brochure hieronder (GRATIS)

Handleiding schoolsportvereniging... 
Naar boven