KidMove: alle blogs en artikelen in een bundel

Succesvolle Europese voorbeelden van sportuitval-preventie bij jonge sporters

Stichting Special Heroes Nederland en vertegenwoordigers van Hogeschool Windesheim, afdeling Calo hebben in 2019 en 2020 producten ontwikkeld voor de sportwereld. Het doel hiervan is, om het plezier en de motivatie van jonge sporters te vergroten en uitval bij sportactiviteiten te verminderen. We hebben dit gedaan in een internationaal project door goede praktijken in Finland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Nederland te verzamelen en te analyseren en onderbouwen. Het project, genaamd KidMove, is mede gefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie. 

Het doel van het project is om het plezier en de motivatie voor sporten te vergroten en uitval bij sportactiviteiten onder 11- tot 15-jarigen te verminderen. In alle praktijken blijkt de rol van de trainer of de coach cruciaal te zijn. Als zij/hij in staat is een verantwoorde, pedagogische sportcontext vorm te geven met respect voor de jonge sporters, blijven ze lang actief betrokken bij de club. Speerpunten zijn het verbeteren van sociale inclusie, gelijke kansen en preventie van sportgerelateerde blessures.

Er zijn vijftien KidMove-blogs met bijbehorende video’s en diverse artikelen verschenen. Voor een overzicht hiervan kun je terecht op www.specialheroescampus.nl. De Engelstalige versies zijn te vinden op www.kidmove.eu

 

Het KidMove project (2019-2020) sluit aan bij andere Europese projecten waar Windesheim deel van uitmaakte en krijgt vervolgen in opleidingen en verder onderzoek. Als partner vanuit de praktijk op 'grassrootlevel' is Stichting Special Heroes Nederland uitgenodigd omdat zij veel praktische ervaring hebben in de specialiteit die Nederland gevraagd is in te brengen in KidMove, namelijk het creëren van passende bewegingsactiviteiten aan kinderen en jongeren die soms net niet mee kunnen met de rest. Zo bracht iedere projectpartner naast een brede kennis en ervaring in de jeugdsport zijn eigen specialisatie in. Van blessurepreventie tot de samenwerking tussen school en sport, van het betrekken van volwassen (top)sporters bij de begeleiding van jeugdleden tot samenwerkingsprojecten in de club. In dit project zijn goede voorbeelden van training en coaching van jonge sporters in de vijf deelnemende landen verzameld. Vervolgens is via de methodiek van co-creatie het verzamelde materiaal geanalyseerd met behulp van literatuur.

 

Het project wordt afgerond met het zo breed mogelijk beschikbaar stellen van de producten. De uitgave, die je hieronder kunt downloaden, is hier een voorbeeld van. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met:

 

Franceline v.d. Geer: fvandegeer@specialheroes.nl

Cor Niks: c.niks@windesheim.nl

Paul verschuur: p.verschuur@windesheim.nl

KidMove bundel blogs en artikelen.pdf 
Naar boven