Themacertificaat Gezonde School

In deze flyer leest u wat het themacertificaat Bewegen en sport inhoudt en wat de criteria zijn om dit certificaat aan te vragen.

Het Special Heroes programma is er op gericht om kinderen en jongeren met een beperking actief te laten bewegen en sporten. Vanwege de vele raakvlakken met de Gezonde School, zijn er in samenwerking met Gezonde School en de betrokken partners (KVLO, NOC*NSF, KCS) afspraken gemaakt om Special Heroes scholen te stimuleren het themacertificaat Bewegen en sport van Gezonde School te behalen.

Om in aanmerking te komen voor het themacertificaat Bewegen en sport zijn er een aantal belangrijke criteria op het gebied van educatie, beleid en omgeving waaraan uw school moet voldoen.

Lees verder in de flyer hieronder.

Themacertificaat bewegen en sport... 
Naar boven